ค่ารักษาทางทันตกรรม
           ค่ารักษาของทางคลินิกไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่ม เช่น ค่าเครื่องมือบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ทางคลินิกยังมีการให้บริการให้ ให้คำปรึกษาและวางแผน ฟรี! อีกทั้งอธิบายทางเลือกในการรักษาหลายทางเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด โดยตัวผู้ป่วยเองมีส่วนร่วมตัดสินใจในการรักษ

รายการ/Description ค่ารักษา(บาท) ราคาโปรโมชั่น/Promotion
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)     
     ค่าพิมพ์ปาก+ถ่ายรูป 1,000 -
     ค่าx-ray กะโหลกศีรษะ(2 films) 1,000 -
     ค่ารักษา    
     เครื่องมือแบบโลหะ      37,500 -
         (แบ่งจ่าย 25 เดือน เดือนละ 1500 บาท ) - -
     เครื่องมือแบบใส (Clear bracket)   50,000 43,000
         (แบ่งจ่าย 5 เดือนแรก เดือนละ 3,800 บาท  20เดือนถัดไป เดือนละ 1,200 บาท )          - -
     เครื่องมือ (Empower)    หรือ Clippy (CMMRC) 55,000 51,500
         (แบ่งจ่าย 5 เดือนแรก เดือนละ 4,300 บาท 20เดือนถัดไป เดือนละ 1,500 บาท )          - -
     เครื่องมือแบบดามอน (DAMON Q) หรือ เครืองมือแบบ Empower ใส (Empower clear)    65,000 64,000
         (แบ่งจ่าย 5 เดือนแรก เดือนละ 4,800 บาท  20เดือนถัดไป เดือนละ 2,000 บาท ) -  
     รีเทนเนอร์ Retainer                                  ต่อ 1 ชิ้น 2,000 -
     รีเทนเนอร์ Retainer                                  ต่อ 2 ชิ้น 3,500  
     กรณีปักหมุดร่วมด้วย                                เพิ่ม 2,500 -
ทันตกรรมหัตถการ (Operative dentistry)
     1.อุดฟันด้วยวัสดุสีเงิน (Amalgam)                       ด้านแรก 500 -
           ด้านต่อไป ด้านละ                                   300 -
     2.อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite resin)    ด้านแรก                                    600 -
           ด้านต่อไป ด้านละ                                   300 -
           กรณีผุลึกใกล้โพรงประสาทฟัน       เพิ่มซี่ละ                                                            100 -
           ฉีดยาชา เพิ่ม                                                                                           100 -
     3.อุดปิดช่องว่าง ช่องเล็ก (อุดซี่เดียว)                                                                 1,000 -
           ช่องใหญ่ (อุด 2 ซี่)                                                               2,400 -
     4.อุดเคลือบหน้าฟันด้วยวัสดุอุด Composite  ซี่ละ                                                1,200 -
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic)
     ถอนฟันเด็ก                                   ซี่ละ              400-600 -
     เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก                                        400 -
     เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant)          ซี่ละ              500 -
     รักษารากฟันเด็ก                                               3,000/ซี่ -
     ครอบฟันโลหะ (SSC)             2,000/ซี่ -
ศัลกรรมช่องปาก (Surgery)
     1.ถอนฟัน                                           ซี่ละ             500-700 -
              กรณีถอนฟันยาก เช่น ต้องกรอแบ่งราก                   800-1,200 -
     2.ผ่าฟันคุด (Impaction)                      ซี่ละ        1,500-3,000 -
     3.ผ่าฟันฝัง (Embeded)                       ซี่ละ      4,000-4,500 -
     4.ตัดแต่งกระดูก (ขึ้นกับขนาด)           ตำแหน่งละ       1,500-3,500 -
ปริทันต์วิทยา (Periodontic)
     1.ขูดหินปูน                                                           700-900 -
     2.กรณีรักษาโรคเหงือก(ฉีดยาชา) - -
                                                     แบ่งขูด  ครั้งละ    700-900 -
     3.เกลารากฟัน                                      ซี่ละ                   300 -
     4.ตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟัน  6 ซี่หน้า    5,000  
รักษารากฟัน (Root canal treatment)
          (ราคาไม่รวมค่าอุดฟัน)
     1.ฟันหน้า                                            ซี่ละ 4,500 -
     2.ฟันกรามน้อย                                    ซี่ละ 5,500 -
     3.ฟันกรามใหญ่                                    ซี่ละ
        กรณีฟันกรามใหญ่ที่รักษายาก (มากกว่า 2 visit) คิดเพิ่ม
8,000
1,000
-
     4.เดือยฟัน(post)                                 ซี่ละ 3,000  
     5.รื้อรักษารากฟันเก่า เพิ่ม  1,500 -
     6.ก่อแกนฟัน (CF core build-up)           ซี่ละ 1,000 -
ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic)
     1.ครอบฟัน(Crown) หรือ สะพานฟัน(Bridge)
      ชนิดมีโลหะผสมกับเซรามิก(PFM)
              - Non-precious                           ซี่ละ 7,000 -
              - Palladium Gold 2%                   ซี่ละ 9,500 -
              - Semi-Precious Gold 52%          ซี่ละ 13,000 -
              - High-Precious Gold 86%          ซี่ละ 16,000 -
      ชนิดเซรามิกล้วน (All Ceramic)
              - Empress E-Max                       ซี่ละ 11,000 -
              - Zirconia                                   ซี่ละ 11,000 -
     2.เคลือบฟัน(Veneer)
              - Empress Esthetic                     ซี่ละ    8,000 -
              - Empress E-Max                        ซี่ละ 9,000 -
     3.ฟันปลอมถอดได้ฐานอคริลิก
              ฐานฟันปลอม             1,800 -
              ฟันซี่ละ                       300 -
              ตะขอตัวละ                  200 -
    4.ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ
              โครงโลหะ                6,000 -
              ฟันซี่ละ          300 -
              ตะขอ (สีเหมือนฟัน) ตัวละ   1,000  
     5.สะพานฟันถอดได้(Removable bridge)
              ฟันซี่แรก                   4,000 -
              ซี่ต่อไปซี่ละ                  500 -
     6.ฟันปลอมทั้งปากฐานอคริลิก
              ชิ้นละ                       7,000 -
              2 ชิ้น (บน+ล่าง)        14,000 -
              ทำเป็นฐานโลหะ เพิ่ม   4,000/ชิ้น -
              อัดแบบแข็งพิเศษ  เพิ่ม             1,000/ชิ้น  
              รากเทียมช่วยยึดฟันปลอม 25,000/ราก  
     7.ซ่อมฟันปลอม
              ชิ้นละ                              600 -
              เติมฟัน เพิ่ม                  300/ชิ้น -
              เติมฐานฟันปลอม (reline)   ชิ้นละ 1,500  
ฟอกสีฟัน (Bleaching)
     1. ทำเองที่บ้าน  (น้ำยา 4 หลอด)                3,800 -
              น้ำยาฟอกสีฟันหลอดละ                        600 -
     2. ที่คลินิก                                              5,000 -
     3. ที่คลินิก+ชุดฟอกที่บ้าน (น้ำยา 2 หลอด)    7,000 -
รากเทียม (Implant)
     รากเทียม พร้อมแกนยึด และครอบฟัน ยี่ห้อ Osstem (Korea) 45,000  35,000
     รากเทียม พร้อมแกนยึด และครอบฟัน ยี่ห้อ Megagen Anyridge (Korea) 50,000 40,000
     รากเทียม พร้อมแกนยึด และครอบฟัน ยี่ห้อ Astra Tech (Sweden)  65,000 50,000
     ค่าปลูกกระดูก  10,000-15,000  
ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusion)
     1. เฝือกสบฟัน  (Hard Splint)                4,000 -
     2. กรอแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน      500 -
 


Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved