การเคลือบผิวหน้าฟัน Porcelain Veneers 

  

การเปลี่ยนผิวเคลือบฟัน ให้ได้รูปร่าง ความขาว ตามใจ
:: ลักษณะฟันที่เหมากับการรักษาโดยการใส่ Veneer ได้แก่
    • ฟันมีขนาดไม่สมส่วน เช่น เล็กเกินไป              พบได้บ่อยโดยเฉพาะฟันตัดซี่ข้าง
    • ฟันหน้าซ้อนเกเล็กน้อย แต่ไม่ต้องการรักษาโดยการจัดฟัน
    • ฟันหน้าห่างร่วมกับตัวฟันหน้ามีขนาดเล็ก
    • ฟันที่ผ่านการตัดแต่งกระดูกและเหงือกเพื่อเพิ่มความสูง
      ของตัวฟัน
    • ฟันที่มีสีฟันไม่สม่ำเสมอ หรือไม่เป็นธรรมชาติ       หรือผู้ป่วยต้องการเปลี่ยนสีฟันแบบถาวร
    • ฟันที่ผ่านการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟันขนาดใหญ่
      (สีวัสดุอุดจะเหลืองขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป)

         

:: ประเภทของการเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน(วีเนียร์)

      แตกต่างกันที่ความแข็งแรง และความบางของแผ่นพอร์ซเลน ได้แก่ การทำแบบ IPS Empress Esthetic, IPS Empress E-Max และ เคลือบฟันแบบ Luminia
         

:: ขั้นตอนการรักษาด้วยการเคลือบผิวหน้าฟันด้วย Porcelain

visit 1  วางแผน จะมีการตรวจสุขภาพฟันเพื่อประเมินก่อนการรักษา
              (มีการพิมพ์ปากและถ่ายรูปกรณีที่ต้องทำหลายซี่เพื่อดูการสบฟันหรือนำ
              มาแต่งขี้ผึ้ง(Wax up)เพื่อจำลองขนาดฟันใหม่ที่ต้องการ)
visit 2  การเตรียมฟัน  จะทำการกรอเนื้อฟันออกบางส่วนเพื่อเตรียมผิวหน้าฟัน
              จากนั้นจะมีการพิมพ์ฟันเพื่อส่งแลป หลังเสร็จขั้นตอนนี้จะใส่เคลือบฟันชั่วคราว
              ระหว่างรองานจากแลปประมาณ 1 อาทิตย์
visit 3  การใส่เคลือบฟัน  ถอดเคลือบฟันชั่วคราวออก แล้วยึดเคลือบฟันตัวจริง
              ด้วยเรซิน ซีเมนต์ แล้วสอนการใช้งานร่วมกับการทำความสะอาดที่ถูกวิธี
visit 4  การตรวจซ้ำหลังการใช้งาน นัด 1 อาทิตย์ เพื่อตรวจอีกครั้งหลังการใช้งาน
              และนัดต่อทุกๆ 6 เดือน
 


Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved