การอุดฟัน
      ฟันผุเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อาหาร เชื้อแบคทีเรีย และเวลา เมื่อแบคทีเรียได้รับอาหารก็จะเกิดการหมัก
เกิดเป็นกรดออกมาละลายแคลเซียมจากตัวฟัน เมื่อตัวฟันถูกละลายแคลเซียมออกมาถึงระดับหนึ่งจะทำให้ฟันเป็นโพรง
เกิดอาการเสียวฟัน หรือปวดฟันขึ้น ซึ่งถ้าฟันยังผุไม่ลึกถึงชั้นโพรงประสาท สามารถทำการอุดฟันได้
 :: วัสดุที่ใช้อุดฟัน
1. อมัลกัม (Amalgam) เป็นวัสดุอุดฟันที่เป็นอัลลอยด์(alloy) มีส่วนผสมของเงิน ทองแดงและปรอทป็นหลัก
จึงทำให้มองเห็นเป็นสีเงินในเวลาที่อุดฟันเสร็จใหม่ๆ  มีความแข็งแรง ทนทาน แต่มีข้อเสียตรงที่เมื่อใช้ไปช่วง
เวลาหนึ่งวัสดุจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเข้มขึ้น เนื่องจากตัวออกไซด์ของโลหะ

                                            

2. เรซินคอมโพสิต (Composite resin) เป็นโพลีเมอร์ชนิดหนึ่งสามารถแต่งรูปร่างได้ง่าย 
แล้วฉายแสง เป็นตัวกระตุ้นให้แข็งตัว ข้อดีคือสามารถเลือกสีวัสดุได้ตามสีฟันของแต่ละคน ส่วนข้อเสียคือ
มีอายุเฉลี่ยของวัสดุที่น้อยกว่าอมัลกัมCopyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved