การรักษา

การจัดฟัน

การฟอกสีฟันที่คลินิก ในเบื้องต้นจะต้องตรวจฟันและขูดหินปูนก่อน เพื่อให้เหงือกไม่มีอาการอักเสบ หลังจากนั้นเข้ามาพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล รอ 2-3วันเพื่อมารับถาดฟอกสีฟันพร้อมน้ำยาฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันที่คลินิก ในเบื้องต้นจะต้องตรวจฟันและขูดหินปูนก่อน เพื่อให้เหงือกไม่มีอาการอักเสบ หลังจากนั้นเข้ามาพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล รอ 2-3วันเพื่อมารับถาดฟอกสีฟันพร้อมน้ำยาฟอกสีฟัน
การเคลือบผิวหน้าฟันด้วย Porcelain Veneers 

การเปลี่ยนผิวเคลือบฟัน ให้ได้รูปร่าง ความขาว ตามใจ
ลักษณะฟันที่เหมากับการรักษาโดยการใส่ Veneer ได้แก่
  - ฟันมีขนาดไม่สมส่วน เช่น เล็กเกินไป พบได้บ่อยโดยเฉพาะฟันตัดซี่ข้าง
การทำครอบฟัน (Crown)

เพื่อการบดเคี้ยวและรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ
การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ พอร์ซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก

การทำสะพานฟัน

การทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นที่นิยมใช้แทนที่ ในฟันธรรมชาติที่หายไปโดยจะทำการกรอฟันซี่ที่อยู่ข้างช่องว่างของฟันหายไป(2 ซี่)เพื่อใช้ฟัน 2 ซี่นั้นเป็นฟันหลักในการยึดติดสะพานฟัน
การบูรณะช่องฟันที่หายไป

ทันตกรรมทางด้านใส่ฟันจะช่วยในเรื่องของฟันที่สูญหายหรือฟันที่แตกหัก โดยที่ทันตแพทย์จะตรวจดูสาเหตุของฟันที่หายไปเพื่อทำการรักษาได้ถูกช่องทาง และช่วยแก้ไขในส่วนนั้น
การทำรากฟันเทียม

เป็นการทำความสะอาดรากฟันและนำโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ซึ่งอาจเกิดจากการที่ฟันมีรอยผุลึกจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน หรือตัวฟันมีการแตกหักจนถึงชั้นดังกล่าว หรือเชื้อโรคเข้าไปตามช่องเหงือกจนถึงปลายรากฟัน ทำให้โพรงประสาทฟันจะเกิดการติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวด บวม เป็นหนองได้ 
การทำฟันปลอมแบบถอดได้

เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจเวลายิ้ม และเพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างปกติ
ผลที่ได้รับจากการทำฟันปลอมถอดได้
   - เพื่อป้องกันฟันที่เหลืออยู่จะล้มเข้ามาหาช่องว่างของฟันที่ถูกถอนออกไป 
   - การใส่ฟันปลอมช่วยให้บดเคี้ยวได้ดีขึ้น ระบบย่อยอาหารเป็นปกติ 
การถอนฟัน

จะเป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ว หรือการเก็บรักษามี 
ความซับซ้อนหรือค่าใช้จ่ายที่สูง หรือฟันซี่นั้นเป็นฟันกรามซี่สุดท้ายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
สาเหตุให้ต้องถอนฟันมีดังนี้
การผ่าฟันคุดหรือฟันกรามใหญ่ซี่ที่ 3

โดยทั่วไปจะมีแรงในการขึ้นประมารอายุ 18-20 ปี ซึ่งถ้ามีความยาวของขากรรไกรมากพอก็จะขึ้นมาในช่องปากได้เต็มซี่ แต่โดยส่วนใหญ่มักจะขึ้นไม่ได้ ทำให้เกิดการเบียดหรือดันฟันซี่อื่นให้เกิดอาการปวด หรือทำให้มีเศษอาหารเข้าไปติดในเหงือกที่ฟันคุดไม่สามารถโผล่พ้นได้
การรักษารากฟัน

เป็นการทำความสะอาดรากฟันและนำโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ซึ่งอาจเกิดจากการที่ฟันมีรอยผุลึกจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน หรือตัวฟันมีการแตกหักจนถึงชั้นดังกล่าว หรือเชื้อโรคเข้าไปตามช่องเหงือกจนถึงปลายรากฟัน ทำให้โพรงประสาทฟันจะเกิดการติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวด บวม เป็นหนองได้ 
การอุดฟัน

ฟันผุเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อาหาร เชื้อแบคทีเรีย และเวลา เมื่อแบคทีเรียได้รับอาหารก็จะเกิดการหมัก เกิดเป็นกรดออกมาละลายแคลเซียมจากตัวฟัน เมื่อตัวฟันถูกละลายแคลเซียมออกมาถึงระดับหนึ่งจะทำให้ฟันเป็นโพรง เกิดอาการเสียวฟัน หรือปวดฟันขึ้น ซึ่งถ้าฟันยังผุไม่ลึกถึงชั้นโพรงประสาท สามารถทำการอุดฟันได้
การขูดหินปูนและขัดฟัน

หินปูนเป็นที่อยู่ของเชื้อโรค และทำให้การทำความสะอาดไม่สามารถเข้าถึงผิวฟันและร่องเหงือกได้ การที่ปล่อยให้หินปูนอยู่กับฟันเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดการลุกลามของโรคเหงือกได้ ซึ่งถ้าเป็นมากขึ้นจะทำให้กระดูกหุ้มรากฟันละลายตัว ฟันจะโยกและสูญเสียฟันในที่สุด
Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved