การรักษารากฟัน
     เป็นการทำความสะอาดรากฟันและนำโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ซึ่งอาจเกิดจากการที่ฟันมีรอยผุลึกจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน หรือตัวฟันมีการแตกหักจนถึงชั้นดังกล่าว หรือเชื้อโรคเข้าไปตามช่องเหงือกจนถึงปลายรากฟัน ทำให้โพรงประสาทฟันจะเกิดการติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวด บวม เป็นหนองได้

 อาการเบื้องต้นที่พอสังเกตุได้ว่าฟันมีความผิดปกติอาจจะต้องรักษารากฟัน ได้แก่

 • • มีอาการปวดฟันมาก อาจเกิดขึ้นเองโดยไม่มีอะไรไปกระตุ้น (Spontaneous pain)
 • • ตัวฟันมีอาการเคาะเจ็บ
 • • เมื่อรับประทานของร้อนหรือเย็น   แล้วมีอาการเสียวฟันยาวนานกว่าปกติหรือถึงขั้นปวดรุนแรง
 • • พบตุ่มหนองบริเวณเหงือกใกล้ตำแหน่งรากฟัน
ขั้นตอนในการรักษารากฟัน

          


 • • ทำการตรวจโดยการถ่ายภาพรังสี เพื่อวินิจฉัยว่าอาการเป็นที่รากฟัน(โพรงประสาทฟัน)
 • • การกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทที่ติดเชื้อออก
 • • ขูดทำความสะอาดคลองรากฟันสลับกับการล้างคลองรากฟันด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์
    เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่แทรกอยู่ในเนื้อฟัน
 • • ใส่ยาฆ่าเชื้อลงไปในคลองรากหลังจากรักษาเสร็จในแต่ละครั้ง 
 • • เมื่อรากฟันไม่มีเชื้อโรคแล้วและสามารถใช้งานได้ปกติ จึงทำการอุดคลองรากฟัน
 •   
        เนื่องจากฟันที่ผ่านการรักษารากฟันแล้วในระยะยาวจะมีความเปราะ แตกหักง่าย ทำให้ควรทำเดือยฟัน
  และครอบฟันหลังจากรักษารากฟันแล้ว
Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved