การฟอกสีฟันที่บ้าน

ฟันขาวสดใสด้วย Opalescense
       การฟอกสีฟันที่คลินิก ในเบื้องต้นจะต้องตรวจฟันและขูดหินปูนก่อน เพื่อให้เหงือกไม่มีอาการอักเสบ หลังจากนั้นเข้ามาพิมพ์ปากเพื่อทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล รอ 2-3วันเพื่อมารับถาดฟอกสีฟันพร้อมน้ำยาฟอกสีฟัน

 ข้อดี
   - ค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบทำที่คลินิก
   - ตัวฟันมีโอกาสโดนน้ำยาฟอกสีได้นานกว่า อีกทั้งน้ำยาที่เหลือสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นการ
     maintenance สีฟันได้อีกด้วย
   - อาการเสียวฟันระหว่างฟอกฟันมีน้อยกว่าแบบฟอกที่คลินิก
   - สามารถซื้อเฉพาะน้ำยาฟอกซ้ำได้เรื่อย ถ้าถาดฟอก ยังใช้งานได้

 ข้อเสีย
   - ต้องรอเวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์ถึงจะเห็นผล
   - ต้องทำการฟอกเองโดยหยดน้ำยาฟอกสีฟันในถาดฟอก แล้วใส่นอนตอนกลางคืน

              
การฟอกสีฟันที่คลินิก
ฟันขาวสวยภายใน 1 ชั่วโมง ด้วย Pola office
      สีฟันที่เข้มขึ้นอาจเกิดขึ้นจากการทานยา การสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม (ชา กาแฟ )
การฟอกสีฟันจะช่วยละลายสารสีที่ตัวฟันดูดซึมสะสมออกมา โดยจะไม่เป็นการกัดเนื้อฟันให้บางลง
      การฟอกสีฟันจะให้ผลการรักษาที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ทันตแพทย์จึงไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้
ว่าฟันที่ฟอกจะขาวขึ้นเท่าไรในผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการเสียวฟันได้ขณะทำการฟอกสีฟันซึ่งเป็น
อาการปกติ หลังจากฟอกสีฟันที่คลินิกแล้ว ในช่วงแรกให้งดอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้มก่อน เนื่องจากในช่วงแรก
ของฟันที่ฟอกสี จะดูดสีกลับได้ง่าย
  ข้อดี
      -  การฟอกสีฟันที่คลินิกสามารถทำเสร็จได้ภายใน 1 ชัวโมงและเห็นผลทันที เหมาะในกรณีเร่งด่วน
         เช่น ต้องออกงาน หรือมีการถ่ายรูปที่สำคัญ
      - ไม่จำเป็นต้องมีการใส่ถาดฟอกสีฟันในตอนกลางคืน

   

  ข้อเสีย
      - ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการฟอกสีฟันที่บ้าน
      - อาการเสียวฟันจะมีหลังจากฟอกสีฟันได้มากกว่า
      - ไม่สามารถ maintenance ได้ ยกเว้น ทำร่วมกันกับการฟอกสีฟันที่บ้าน


ข้อควรระวังในการฟอกสีฟัน
      ฟันที่บูรณะด้วยวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันหรือทำการครอบฟัน เนื่องจากน้ำยาฟอกสีจะได้ผลกับเนื้อฟันธรรมชาติ
เท่านั้น ซึ่งถ้าฟันที่มีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟันขนาดใหญ่ หลังจากฟอกแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนสีวัสดุอุดฟันให้ขาวขึ้น
      ฟันที่มีแถบสีเข้มตั้งแต่ฟันแท้ขึ้น จากการรับประทานยาtetracycline หรือฟันตกกระสีเนื้อฟันไม่สม่ำเสมอจากการ
รับประทานฟลูออไรด์มากเกินในวัยเด็ก เนื้อฟันจะไม่ค่อยตอบสนองต่อน้ำยาฟอกสีฟัน หรือถ้าฟันขาวขึ้นก็ยังคงเห็น
เนื้อฟันที่สีไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมการรักษาโดยการทำเคลือบหน้าฟัน (Veneer) จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

อาการเสียวฟัน เป็นอาการที่พบได้ปกติจากการฟอกสีฟัน ทั้งจากที่บ้านและที่คลินิก ซึ่งอาการเสียวฟันที่เกิดจะมากหรือน้อยแตกต่างกันในแต่ละคน
ความคาดหวัง ฟันในแต่ละคนจะตอบสนองต่อน้ำยาฟอกสีฟันแตกต่างกัน ในบางรายจะเห็นผลชัดมาก แต่บางรายก็ดีขึ้นแต่อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของผู้มาใช้บริการถึงแม้จะทำซ้ำหรือเพิ่มความเข้มข้นของน้ำยาแล้ว
ผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มกาแฟจัด จะทำให้ผลที่ได้จากการฟอกสีฟันไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากมีการดูดกลับของสีจากคราบบุหรี่หรือกาแฟCopyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved