การบูรณะช่องฟันที่หายไป

ปรับเปลี่ยนรอยยิ้ม เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง
         ทันตกรรมทางด้านใส่ฟันจะช่วยในเรื่องของฟันที่สูญหายหรือฟันที่แตกหัก
โดยที่ทันตแพทย์จะตรวจดูสาเหตุของฟันที่หายไปเพื่อทำการรักษาได้ถูกช่องทาง และช่วยแก้ไขในส่วนนั้น

ผลที่ได้รับจากการทำฟันทดแทนฟันที่หายไป 
      •  ฟันที่หายไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในช่องปาก การทำฟันขึ้นทดแทนอาจจะช่วยในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
      • ป้องกันไม่ให้สูญเสียฟันเพิ่ม 
      • ป้องกันการฝ่อลีบของตัวกระดูกรองรับฟัน(กรณีใส่ฟันปลอมที่มีส่วนของรากฟัน)
      • ป้องกันฟันล้มเข้าหาช่องว่าง ซึ่งอาจส่งผลให้ฟันบริเวณอื่นเกิดฟันห่างชึ้น
      • ป้องกันคู่สบที่จะยื่นยาวลงมาแล้วขัดขวางการบดเคี้ยว
      • ช่วยให้ระบบย่อยอาหารเป็นปกติ อาหารถูกเคี้ยวเป็นชิ้นเล็กก่อนกลืน กระเพาะจะไม่ทำงานหนัก
      • เพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้ม
      • ช่วยปรับพฤติกรรมการทานอาหารให้ดีขึ้น
      • ช่วยในเรื่องการพูด ออกเสียง
      • ป้องกันให้หน้าไม่หย่อนคล้อยหรือแก้มตอบ เนื่องจากสาเหตุของการไม่มีฟัน 

ประเภทของการทำฟันทดแทนฟันที่หายไป
         ซึ่งวิธีการรักษาสามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้

ฟันปลอมติดแน่น 

ฟันปลอมถอดได้ 
          สามารถใช้แทนที่ได้เช่นกันโดยสามารถทำเป็นฐานอคริลิกหรือโลหะก็ได้ 
โดยจะมีส่วนของฐานที่ต้องวางบนส่วนของเหงือก ส่วนใหญ่จะเลือกทำในกรณีที่ฟันหายไปจำนวนมาก หรือฟันหลักที่เหลืออยู่ในปากไม่ค่อยแข็งแรง

                     
Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved