การทำสะพานฟัน

            การทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นที่นิยมใช้แทนที่ในฟันธรรมชาติที่หายไป
โดยจะทำการกรอฟันซี่ที่อยู่ข้างช่องว่างของฟันที่หายไป(2 ซี่) เพื่อใช้ฟัน 2 ซี่นั้นเป็นฟันหลักในการยึดติดสะพานฟัน 
ดูจากภายนอกจะเหมือนฟันธรรมชาติ เพียงแต่ฟันซี่ที่หายไปจะถูกแทนที่เฉพาะส่วนของตัวฟัน

                

    ข้อเสียบางประการ

 • • หากรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเย็นจัด อาจมีอาการเสียวฟันบริเวณสะพานฟัน
    ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกหลังจากการรักษา
 • • ต้องมีการกรอเนื้อฟันออกบางส่วนทั้ง 2 ซี่
 • • ควรดูแลสุขอนามัยภายในช่องปากอย่างดี ต้องเรียนรู้การใช้ไหมขัดฟันชนิดพิเศษ (super floss)

          ในการรักษามีหลายขั้นตอน ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งทางคลินิก, แลปฟัน และตัวผู้ป่วย
  อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา 2-3 ครั้ง
 
  
  ขั้นตอนการรักษา

 • • ทันตแพทย์ตรวจฟันและประเมินแนวขนานของฟันที่จะใช้เป็นฐาน
    ฉีดยาชาบริเวณฟันที่จะกรอก่อนทำสะพานฟัน
 • • เลือกสีฟันให้เหมือนกับฟันข้างเคียง
 • • กรอฟันออกบางส่วนโดยรอบ แล้วทำการแยกเหงือกเพื่อเตรียมพิมพ์ปาก
 • • พิมพ์ฟันเพื่อทำแบบจำลองด้วยซิลิโคน และส่งแบบจำลองไปยังห้องแลปเพื่อทำสะพานฟัน
 • • ครอบฟันชั่วคราว เพื่อรอสะพานฟันตัวจริง
 • • ลองสะพานฟันตัวจริงในปากพร้อมทั้งเช็คความแนบสนิทและเช็คความสูง
    หลังจากนั้นยึดสะพานฟันเข้ากับฐานฟันในปาก สอนการใช้งานและการดูแลรักษา
 • • นัดเช็คหลังการใช้งานประมาณ 5-7 วัน
 • • นัดเช็คประจำทุก 6 เดือนCopyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved