การทำฟันปลอมแบบถอดได้
เป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจเวลายิ้ม และเพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างปกติ

ผลที่ได้รับจากการทำฟันปลอมถอดได้
 
  • • เพื่อป้องกันฟันที่เหลืออยู่จะล้มเข้ามาหาช่องว่างของฟันที่ถูกถอนออกไป 
  • • การใส่ฟันปลอมช่วยให้บดเคี้ยวได้ดีขึ้น ระบบย่อยอาหารเป็นปกติ 
  • • จะมีความมั่นใจในการยิ้มมากขึ้น 
  • • คงรูปร่างใบหน้าให้ปกติ ไม่ให้ดูหย่อนคล้อย

  :: ประเภทของฟันปลอม

การทำฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก
      เป็นวัสดุโพลีเมอร์ชนิดหนึ่ง
ตัวชิ้นงานจะใหญ่หน่อยและมีความหนาประมาณ 2 mm จึงจะแข็งแรง

ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ 
      ตัวโครงจะเป็นโลหะผสม ซึ่งจะมีความแข็งเป็นพิเศษ สามารถ
ขึ้นรูปให้บางได้ ทำให้มีขนาดที่เล็กกว่า อีกทั้งนำความรู้สึกร้อน-เย็นได้

รากเทียม ราคาถูก

ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 
      สามารถทำขึ้นโดยมีโครงเป็นโลหะหรืออคริลิกก็ได้
โดยขั้นตอนในการทำจะมากกว่าปกติ เนื่องจากการที่ไม่มีฟันเหลือเลย ทำให้ไม่ทราบความสูงของใบหน้าเดิมได้ ต้องมีการลองแท่งกัด
ขี้ผึ้งเพื่อให้ได้ความสูงของใบหน้าที่เหมาะสม และได้ความสวยงามเวลายิ้ม

    


Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved