บริการรับ รากเทียม ราคาถูก
 
การทำครอบฟัน (Crown)
เพื่อการบดเคี้ยวและรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติ
     การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ พอร์ซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่
การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก หรือผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และยังช่วยแก้สีฟันที่ผิดธรรมชาติ อีกทั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภท
ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งาน

ประเภทของการครอบฟัน

การครอบฟันด้วยโลหะล้วน(Full metal)
      ถึงแม้จะมีประวัติการใช้ครอบฟันโลหะล้วนมายาวนานกว่าครอบชนิดอื่นอีก
ทั้งสีที่ไม่สวยงาม แต่ครอบแบบโลหะล้วนนี้ก็ยังไม่สูญหายไปเนื่องมาจากความ
ทนต่อแรงบดเคี้ยวที่มาก และการกรอ เนื้อฟันที่น้อยกว่าการทำครอบแบบอื่น จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในฟันกรามซี่หลัง ที่ไม่ต้องการความสวยงาม
หรือตัวฟันที่มีขนาดเตี้ยมาก

การครอบฟันโลหะผสมด้วยพอร์ซเลน (Porcelain fused to metal)
ครอบฟันชนิดนี้จะได้ความแข็งแรงของชั้นโลหะที่อยู่ภายใน และได้ความสวยงาม
ของพอร์ซเลนที่เคลือบอยู่ข้างนอกซึ่งโลหะข้างในมีให้เลือกหลายชนิด ได้แก่
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 2%
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 52%
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 86%

การครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้น (all ceramic)
            ส่วนการครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้นจะมีสีฟันที่สวยกว่า
และมีความโปร่งแสง อีกทั้งไม่ต้องกังวลกับสีขอบเหงือกที่อาจจะเปลี่ยน
(บางคนจะไวกับครอบฟันที่มีส่วนผสมของโลหะขอบเหงือกจะสีคล้ำขึ้น)
แบ่งได้ตามระบบในการทำชิ้นงานจากแลป
    • การทำครอบฟันเซรามิกแบบ 3M Lava
    • การทำครอบฟันเซรามิกแบบ Cercon, Procera
    • การทำครอบฟันเซรามิกแบบ IPS Empress & E-max

 

เหตุผลที่ควรได้รับการรักษาด้วยการครอบฟัน
  • • ช่วยแก้ไขฟันที่แตก หักหรือผุขนาดใหญ่ ซึ่งการอุดฟัน อาจทำได้ไม่สวยงาม หรือมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ 
  • • ช่วยให้ฟันที่รักษารากฟันไปมีความแข็งแรงไม่แตกเมื่อผ่านการบดเคี้ยว
  • • ทำเชื่อมติดกันเป็นสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่หายไป ถือเป็นการทำฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่ง    
      ป้องกันฟันล้มและช่วยการบดเคี้ยว ฟันมีขนาดผิดปกติหรือมีช่องห่าง
  • • ตัวฟันมีการสึกค่อนข้างมากตั้งแต่ฟันหลังจนส่งผลให้ฟันหน้าสั้นลง ร่วมกับความสูงของใบหน้าลดลง (Vertical dimension loss) ทำให้ต้องครอบฟันยกความสูงของตัวฟันขึ้นมาทั้งปาก (Full mouth rehabilitation)

ขั้นตอนการรักษาด้วยการครอบฟัน
     • visit 1  วางแผน จะมีการตรวจสุขภาพฟันเพื่อประเมินก่อนการรักษา
                   (มีการพิม์ปากและถ่ายรูปกรณีที่ต้องทำหลายซี่เพื่อดูการสบฟันหรือนำมาแต่งขี้ผึ้ง(Wax up)
                   เพื่อจำลองขนาดฟันใหม่ที่ต้องการ)
     • visit 2 การเตรียมฟัน  จะทำการกรอเนื้อฟันออกบางส่วน จากนั้นจะมีการพิมพ์ฟันเพื่อส่งแลป
                   หลังเสร็จขั้นตอนนี้จะใส่เคลือบฟันชั่วคราว ระหว่างรองานจากแลปประมาณ 5-6วัน
     • visit 3 การใส่ครอบฟัน  ถอดครอบฟันชั่วคราวออก แล้วยึดครอบฟันตัวจริงด้วยเรซิน ซีเมนต์
                   แล้วสอนการใช้งานร่วมกับการทำความสะอาดที่ถูกวิธี
     • visit 4 การตรวจซ้ำหลังการใช้งาน นัด 1 อาทิตย์ เพื่อตรวจอีกครั้งหลังการใช้งาน และนัดต่อทุกๆ 6 เดือนCopyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved บริการ บริการรับ รากเทียม ราคาถูก