การถอนฟัน
      จะเป็นทางเลือกสุดท้ายในกรณีที่ไม่สามารถรักษาได้แล้ว หรือการเก็บรักษามี ความซับซ้อนหรือค่าใช้จ่ายที่สูง หรือฟันซี่นั้นเป็นฟันกรามซี่สุดท้ายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สาเหตุให้ต้องถอนฟันมีดังนี้
 • • มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน และผู้ป่วยไม่ประสงค์จะเก็บฟันโดยการรักษารากฟัน
 • • มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง (โรครำมะนาด)
 • • ฟันที่อาจแตกหักจนไม่สามารถรักษาได้
    (แม้จะรักษารากฟันแล้วก็อาจจะเก็บไว้ไม่ได้เนื่องจากเนื้อฟันไม่เพียงพอ)
 • • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟันซึ่งทันตแพทย์เห็นสมควรที่จะถอน เช่น ปัญหาฟันคุด
 • • ฟันที่ต้องถอนเนื่องจากการจัดฟัน

                          
:: ขั้นตอนกาถอนฟัน

          บางกรณีการถ่ายเอ็กซเรย์อาจมีความจำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ซึ่งจะทำในกรณีที่ตำแหน่งฟันซี่นั้นมีความเสี่ยงที่จะถอนได้ยาก  ต่อไปจะทำการ
ใส่ยาชาเพื่อตัดความรู้สึกจากเส้นประสาทที่รับความรู้สึกเจ็บออกไป ระหว่างทำ
จะไม่รู้สึกเจ็บ แต่เส้นประสาทส่วนที่รับรู้แรงกดหรือดันยังคงทำงานอยู่ ทำให้รู้สึก
กด หรือดันบริเวณตัวฟันได้บ้าง หลังจากการถอนฟันแล้วเหงือกจะขึ้น คลุมบริเวณ
ที่ถอนออกไป โดยจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนแผลจึงจะตื้นขึ้นมาแทนที่รากฟัน
ที่ถอนออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดของรากฟัน
                            
                          
                

:: ข้อควรระวังก่อนการถอนฟัน

 • • ผู้ป่วยมีโรคทางระบบ ได้แก่โรคที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัว ,โรคที่ทำให้แผลหายช้า
 • • หรือผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดฝอยที่แตก ,โรคหัวใจขาดเลือด
 • • ผู้ป่วยที่รับประทานยาที่มีผลให้เลือดไม่แข็งตัว เช่น Warfarin หรือรับประทานอาหารเสริมบางอย่างเช่น
    น้ำมันปลาในปริมาณที่มาก
 • • ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการละลายของกระดูก(Bisphosphonate)ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
 • • ผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณปากหรือข้างเคียง

:: ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียฟัน

 • • ทำให้ฟันข้างเคียงล้มเข้าหาช่องว่าง ทำให้เกิดฟันห่างได้
 • • ทำให้ฟันคู่สบยื่นยาวลงมาในบริเวณที่ไม่มีฟัน ทำให้ไม่สามารถใส่ฟันปลอมในอนาคตได้
 • • ทำให้ฟันซี่อื่นต้องรับแรงบดเคี้ยวมากขึ้นก่อให้เกิดการสึกหรือโรคปริทันต์ตามมา
    (จะเห็นผลชัดในกรณีสูญเสียฟันกรามไปหลายซี่)
                                                 
:: คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติหลังจากได้รับการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด

          1. กัดผ้าให้แน่นไว้ 1 ชม. แล้วจึงคายผ้าทิ้ง หากยังมีเลือดไหลซึมออกให้กัดผ้าต่ออีก 1 ชม.
              ประคบน้ำเย็น บริเวณภายนอกช่องปาก ใกล้กับบริเวณที่ถอนฟัน
          2. ไม่ควรบ้วนน้ำหรือน้ำลายบ่อย วันต่อมาใช้น้ำเกลืออุ่นๆ(น้ำอุ่น 1 แก้ว ผสมกับเกลือ 1 ช้อนชา )
              บ้วนเบาๆ หลังจากการรับประทานอาหาร
          3. ให้แปรงทำความสะอาดช่องปากตามปกติ เพียงแต่ระวังแผลที่ผ่าตัดหรือถอนฟัน
          4. ห้ามเอานิ้วมือ ไม้จิ้มฟัน แคะเขี่ยบริเวณแผล ห้ามดูดแผลเล่น
          5. ทำงานประจำวันได้ แต่อย่าออกกำลังกายเกินควร
          6. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา สูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารที่มีรสจัด
          7. ถ้ามีอากการบวม เลือดไหลไม่หยุด หรือรู้สึกมีอาการผิดปกติควรกลับมาให้ทันตแพทย์ตรวจดูใหม่
          8. ในกรณีที่มีการเย็บแผลไว้ ให้กลับมาตัดไหมภายหลัง ประมาณ 5-7 วัน
          9. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่านอนดึก จะช่วยให้แผลหายเร็ว ลดอาการเจ็บปวด

 

     Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved