การขูดหินปูนและขัดฟัน

      หินปูนเป็นที่อยู่ของเชื้อโรคและทำให้การทำความสะอาด
ไม่สามารถเข้าถึงผิวฟันและร่องเหงือกได้ การที่ปล่อยให้หินปูน
อยู่กับฟันเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดการลุกลามของโรคเหงือก
ได้ ซึ่งถ้าเป็นมากขึ้นจะทำให้กระดูกหุ้มรากฟันละลายตัว ฟันจะ
โยกและสูญเสียฟันในที่สุด

   การเกลารากฟัน(รักษาโรคปริทันต์)

    กรณีที่โรคเหงือกลุกลามจนก่อให้เกิดการละลายตัวของกระดูกรอบรากฟัน อาจจะทำให้ร่องเหงือกลึกขึ้นเป็นเหตุให้หินปูนหรือเชื้อโรค ซ่อนลึกเข้าไปใต้เหงือกได้ การขูดหินปูนปกติอาจจะทำให้เจ็บและไม่สามารถกำจัดหินปูนหรือเชื้อโรคได้หมด จึงจำเป็นต้องฉีดยาชาและแบ่งขูด เป็นส่วนๆ

แบ่งขูดครั้งละ 600 บาท  (แบ่งช่องปากเป็น 4 ส่วน เพื่อฉีดยาชา และขูดรากฟัน )


                              Copyright 2014 Raewadee Dental Clinic. All Right Reserved